Planer

Planer

Paras vid nästa löp

GIC S*Pussels A Piece of Cake 

RAG n 04

S*Sun Hill Doll's Exciting Eros

RAG n 04

Väntat utfall:

Bruna och ev. blå colorpoint, mitted och bicolor

Copyright © S*Pussels  info@pussels.se